Page 2 of 8

Herschikking bestuur /Remaniement du conseil d’administration


Ontslag bestuurder Filip Rooms

Het bestuur van JCI Senate Belgium vzw heeft op 29 juli 2022 kennis genomen van het ontslag van Filip Rooms als bestuurder. Het bestuur heeft haar organisatie intern herschikt. We danken Filip voor zijn inzet dit en de vorige jaar.

Démission de l’administrateur Filip Rooms

Le 29 juillet 2022, le conseil d’administration de la JCI Senate Belgium asbl a pris acte de la démission de Filip Rooms en tant qu’administrateur. Le conseil a réorganisé son organisation interne. Nous remercions Filip pour son engagement cette année et l’année précedente.

Geert Weymeis
voorzitter/président

Herschikking bestuur /Remaniement du conseil d’administration


Ontslag bestuurder Olivier Brackx

Het bestuur van JCI Senate Belgium vzw heeft op 3 mei 2022 kennis genomen van het ontslag van Olivier Brackx als bestuurder. Het bestuur heeft haar organisatie intern herschikt. Vice-president Liesbeth Lemmens zal ook de taak van secretaris opnemen tot het einde van het werkjaar. We wensen Olivier veel succes toe bij de uitbouw van zijn professionele activiteiten.

Démission de l’administrateur Olivier Brackx

Le 3 mai 2022, le conseil d’administration de la JCI Senate Belgium asbl a pris acte de la démission d’Olivier Brackx en tant qu’administrateur. Le conseil a réorganisé son organisation interne. La vice-présidente Liesbeth Lemmens assumera également la tâche de secrétaire jusqu’à la fin de l’année de travail. Nous souhaitons à Olivier beaucoup de succès dans le développement de ses activités professionnelles.

Geert Weymeis
voorzitter/président