Tijdens de algemene vergadering tijdens het NCN 2022 in Aalst op 17 september 2022 vroegen enkele aanwezige senatoren om het ontwerp-verslag vroeger te ontvangen.

Lors de l’assemblée générale du NCN 2022 à Alost le 17 septembre 2022, certains sénateurs présents ont demandé à recevoir le projet de rapport plus tôt.