Jaarlijks wordt op de Nationale Conventie van JCI Belgium de prestigieuze Staines Memorial Award uitgereikt. Deze award gaat telkens naar een JCI lid die op een buitengewone manier op internationaal vlak de bekendheid van en waardering voor JCI Belgium bevorderd heeft, en die in het kader van JCI de samenwerking en vriendschap bevorderde.

De award wordt toegekend door de Raad van Bestuur van JCI Belgium. De ingetogen ceremonie is telkens een gelegenheid om ook even stil te staan bij alle JCI leden die zich in de voorbij jaren ontvielen.

Achtergrond

In juni 1972 gaat zoals steeds een uitgebreide delegatie JCI’ers richting Edinburgh, Schotland, om er de Europese Conferentie bij te wonen. Op 18 juni 1972 keert een deel van de Belgische delegatie huiswaarts, met een tussenlanding in London Heathrow. Om 17:19, slechts een paar minuten na het opstijgen, crasht vlucht BA548 (Trident) London-Brussel met 188 passagiers.
Onder hen was een groot deel van het nationale bestuur met partner:

 • Pierre WARMOES, JCI Belgium National President (JCI Brussel), en partner Christiane Warmoes,
 • Carlo VAN BAVEL, VP JC Belgium Programlas (JCI Antwerpen),
 • Jean-Jacques TIROUX, PV JC Belgium Operaties (JCI Charleroi),
 • Michel CESAR, JC Officer voor Europa en Afrika (JCI Bruxelles),
 • Roald WOLD, VP JK Antwerpen (JCI Antwerpen),
 • Jean-Luc MEYERS, VZ Werkgroep Toerisme Europese Conferentie (JCI Luik),
 • Peter ABRAMS, Secretaris JK Gent (JCI Gent), en partner Maggy ABRAMS

Zij lieten samen 12 kinderen na.

Michel SWENDEN mistte dit vliegtuig, en Jan CHRISTIAENS nam per toeval de boot richting Belgïe.

Fonds Staines

Op 24 juni 1972 wordt door de Raad van Beheer (de huidige AV) voorgesteld om een fonds op te richten, met als doel het directe en/of indirecte morele en financiële steun aan de echtgeno(o)t(e), kinder(en) of personen ten laste van een overleden lid van JCI Belgium. Een deel van het lidgeld dat elk JCI-lid jaarlijks betaalt gaat naar dit Fonds Staines, dat verder wordt aangevuld met donaties van individuele leden en buitenlandse Lokale Afdelingen of JCI leden.

Het Fonds Staines wordt beheerd door de voorzitter van JCI Belgium, de voorzitter van JCI Senate Belgium, en 4 leden aangeduid door de toenmalige Raad van Beheer:

 • Peter Anckaert (president)
 • Anna-Carin Krokstäde
 • Jos Van Roosbroeck
 • Paul Lammers

De oprichting van dit Fonds Staines werd officieel goedgekeurd door de Raad van Beheer op 22 september 1972.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.