Ontslag bestuurder Filip Rooms

Het bestuur van JCI Senate Belgium vzw heeft op 29 juli 2022 kennis genomen van het ontslag van Filip Rooms als bestuurder. Het bestuur heeft haar organisatie intern herschikt. We danken Filip voor zijn inzet dit en de vorige jaar.

Démission de l’administrateur Filip Rooms

Le 29 juillet 2022, le conseil d’administration de la JCI Senate Belgium asbl a pris acte de la démission de Filip Rooms en tant qu’administrateur. Le conseil a réorganisé son organisation interne. Nous remercions Filip pour son engagement cette année et l’année précedente.

Geert Weymeis
voorzitter/président