Ontslag bestuurder Olivier Brackx

Het bestuur van JCI Senate Belgium vzw heeft op 3 mei 2022 kennis genomen van het ontslag van Olivier Brackx als bestuurder. Het bestuur heeft haar organisatie intern herschikt. Vice-president Liesbeth Lemmens zal ook de taak van secretaris opnemen tot het einde van het werkjaar. We wensen Olivier veel succes toe bij de uitbouw van zijn professionele activiteiten.

Démission de l’administrateur Olivier Brackx

Le 3 mai 2022, le conseil d’administration de la JCI Senate Belgium asbl a pris acte de la démission d’Olivier Brackx en tant qu’administrateur. Le conseil a réorganisé son organisation interne. La vice-présidente Liesbeth Lemmens assumera également la tâche de secrétaire jusqu’à la fin de l’année de travail. Nous souhaitons à Olivier beaucoup de succès dans le développement de ses activités professionnelles.

Geert Weymeis
voorzitter/président