Beste Senator, Cher Sénateur,

JCI Senate Belgium is er voor de JCI leden, is er ter ondersteuning van JCI Office, en is er uiteraard voor de Senatoren zelf met leuke activiteiten. Elk jaar opnieuw zet een team zijn beste beentje voor om jou als Senator betrokken te houden en mensen samen te brengen. Om dit op een blijvende manier te kunnen doen, vragen we aan alle Belgische Senatoren een vrijwillige, jaarlijkse bijdrage van 50€ (of meer J). Dit bepaalt volledig ons werkingsbudget en maakt een wereld van verschil voor de jonge en gedreven leden. Ook in 2015 voorzien we beurzen voor de Nationale Conventie te Aalst, het wereldcongres in Japan (de 100ste verjaardag van JCI wordt daar gevierd), de European Academy, de COC Academy en steunen we de 100% Efficiency Programs van JCI Vlaanderen en JCI BWB. De Raad van Bestuur hoopt dus op jouw steun om het bovenstaande te kunnen verwezenlijken voor de leden. Senatoren die hun bijdrage betalen, ontvangen een JCI Network en een financiële tegemoetkoming op onze activiteiten.

Namens de Raad van Bestuur bedanken wij je alvast van harte en hopen je vaak te mogen ontmoeten in 2015.

 

JCI Senate Belgium vit pour les membres JCI, soutient le JCI Office et bien évidemment agit pour les Sénateurs en leur proposant des activités intéressantes. Chaque année, les membres du comité de JCI Senate Belgium essayent de favoriser les contacts entre Sénateurs et la famille de JCI Belgium. Pour maintenir ce lien, nous demandons à chaque Sénateur une cotisation annuelle volontaire d’un montant de €50 (ou plusJ). Les cotisations nous permettent de réaliser les actions reprises dans le budget 2015, actions tournées vers les projets tant pour des nouveaux membres (bourses pour les First Timers à la Convention Nationale à Alost et au congrès mondial du 100ème anniversaire de JCI au Japon) que pour des membres plus affirmés (bourses pour l’European Academy et le COC Academy) sans oublier le soutien financier au 100% Efficiency Programme de JCI Vlaanderen et JCI Belgium Wallonie Bruxelles. Et pour rester en contact avec chacun de la famille JCI Belgium, les Sénateurs qui paient leur cotisation recevront un JCI network.

Le comité de JCI Senate Belgium compte sur votre soutien pour réaliser ces projets pour la formation des membres et espère vous retrouver nombreux aux diverses activités.

 

JCI Senate Belgium vzw
Avenue E. Bockstaallaan 193
B-1020  Brussel
Rekeningnummer/numéro bancaire:
BE53230004523553
GEBABEBB

3 Comments

  1. Freddy Laplace, senator 22466, betaalde lidgeld 2013 op 19 mei 2013 (50 euro)

  2. Pingback: JCI Senate Belgium

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.