Vanuit Kortrijk kregen we op korte tijd een tweede keer droevig nieuws, namelijk het overlijden van Alex Eggermont, die zondag-avond overleden is. Hij wordt zaterdag aanstaande  9 juli 2016 om 10:30 begraven in Pius X, te Kortrijk.

RouwbriefEggermontAlex

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.