+ Marc Vandersmissen
8 juni 2013

Beste Annita, geachte Familie, beste JCI Senatoren en JCI  vrienden, beste vrienden en kennissen van Marc en van zijn familie.

Marc is samen met ons zoals het vroeger meermaals het geval geweest is.

Dit eerbetoon komt uit het hart van de leden, de Senatoren en senioren van JCI Zottegem, van zijn vrienden Senatoren van JCI Senate Belgium.

ZIjn JCI-reis begon bij JCI Gent om nadien uit te zwermen naar Zottegem om daar samen met geestesgenoten een nieuwe lokale JCI-afdeling op te richten. De Charterday van JCI Zottegem op 8 september 1971 was de bekroning van de inspanningen en ook de start van iets waar Marc in zijn jeugdig enthousiasme nog  niet alle gevolgen kon of wou inschatten.

Zijn voorzitterschap van JCI Zottegem  (1971-1972), van JCI Belgium  (1972-1973) en de functies van Vice-President JCI (1974) en  van Executive Vice-President JCI (1975)  zijn tekenend voor het engagement van Marc binnen JCI. Op elk van deze niveaus was zijn inbreng belangrijk en vaak vandaag nog merkbaar.

In 1973 werd aan Marc de titel van JCI Senator toegekend  : 17820 was het senatorennummer dat ervoor zorgde dat hij de belofte had gedaan “JCI zijn leven lang te blijven steunen”. Samen met zijn vrienden Senatoren kan ik bevestigen dat hij deze belofte gehouden heeft. Zijn aanwezigheid was meestal discreet maar met impact. Zijn subtiele maar to the point bemerkingen en bedenkingen hebben ertoe bijgedragen dat ideeën en plannen  werden bijgestuurd.

Onze laatste contacten dateren van 2011 – in volle voorbereiding van het JCI World congress te Brussel. Hij was één van de JCI Senatoren die “een positieve bijdragen” hebben geleverd om scherpe hoeken af te ronden en ervaringen door te geven. Was hij soms hard in zijn commentaren ????

Zijn bekommernis en zijn bezorgdheid,  ook na zijn afscheid als actief lid van JCI,  waren de hele tijd geïnspireerd door een tekst die ontstaan is in de naoorlogse periode.

De woorden van deze tekst  die in juli 1946 op papier gezet werden,  vonden hun ontstaan in de bezorgdheid en angst die gegroeid was bij de jonge generatie na het einde van WO II. Deze jonge mensen werden geconfronteerd met de gruwel en de onrechtvaardigheid die de hele wereld in het algemeen en welbepaalde bevolkingsgroepen in het bijzonder moesten ondergaan .

Zij streefden naar rechtvaardigheid voor iedereen en  hebben dit onder woorden gebracht met deze tekst : het JCI Creed dat bij het begin van een JCI-activiteit wordt voorgelezen – rechtstaand en met respect voor de impact die deze woorden hebben :

CREDO

Wij geloven

dat het geloof in God aan het leven zijn betekenis en doel geeft ;

dat de broederlijkheid tussen de mensen de souvereiniteit van de naties overschrijdt ;

dat de ekonomische rechtvaardigheid het best kan bereikt worden door vrije individuen met vrijheid tot ondernemen ;

dat het gezag moet steunen op de wet en niet op de willekeur ;

dat de grootste rijkdom van onze wereld te vinden is in de menselijke persoon ;

dat het dienen van de mensheid het edelste werk is dat er bestaat.

Deze tekst is de leidraad voor alle JCI-leden aan wie de vrijheid gelaten wordt de aangehaalde principes te interpreteren op basis van hun eigen geweten.

Voor Marc,  die dit Credo meermaals heeft voorgelezen, waren deze woorden niet alleen zijn JCI-handleiding maar ook een guide line in de andere aspecten van zijn leven.

De JCI-familie betuigt zijn respect voor Marc als JCI Senator en als mens die zich bewust was van de vaststelling : een geluk dat wij mensen zijn die fouten maken.

Marc, neem de woorden van het JCI Credo met je mee en geef de waarden ervan door waar jij je ook mag bevinden.

Onze waardering en respect heb je verdiend.

3 Comments

 1. This includes child dentist in thane brushing, floossing
  and not eating too much candy. It’s child dentist in thane literally the minimum of stress and
  pain. To avoid these difficulties, many people begin to suffer
  from diabetes compared to those patients who received synbiotics showed a decrease in their digestive tract.
  If any of these factors help to maintain good oral health in humans and helps
  to fend off advancing germs.

 2. C’est avec une très grande tristesse que je viens d’apprendre par hasard le décès de Marc qui fut mon Vice-Président Exécutif, lorsque j’étais Président JCI après avoir été mon Vice-Président lorsque j’étais VP Exécutif.
  Il était un homme courageux et droit sachant lutter pour défendre ses convictions. Ses engagements étaient dignes de respect.
  A Annita et Kanji, mon épouse Hélène se joint à moi, pour leur présenter nos très sincères condoléances, les assurer, ainsi que les êtres qui leurs sont chers, de notre profonde sympathie et leur témoigner notre affection.
  Que Marc retrouve en paix Pierre WARMOES et ceux qui nous quittèrent si tragiquement le 18 juin 1972 et qui sont toujours présents dans mes pensées!
  Jean-Claude Féraud
  Président JCI 1975

 3. Dank u Herman voor deze mooie afscheidsrede.
  Dank aan de talrijk opgekomen JCI-leden.

  Dank je nogmaals, beste Marc, voor alles wat je voor de Jonge Kamer hebt gedaan!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.